terug naar de overzicht verbouwingsprojecten

Uitlaat voor het vuil water onder de waterlijn plaatsen

 

Tegenwoordig loopt het vuilwater op backboordzijde van de boeg boven de waterlijn naar buiten.

Geen mooi gezicht !

De idee is, met een t-buis de uitvoerslang naar de rode cirkel te verlengen onder bijhouding van de huidige uitlaat boven de waterlijn als reserve ingeval we 's winters in een bevrozen haven zullen liggen.

De uitlaat onder de waterlijn moest vanwege de CvO-keuring zo geconstrueerd zijn, dat onopzettelijk binnendringen van water in de schepsromp niet mogelijk is.

A

toeleiding vuilwater vanaf douche/WC

B

uitpompleiding uit vuilwatertank

C

uitlaat boven waterlijn

D

gepland uitlaat onder de waterlijn

E

afzuigleiding voor vuilwaterpomp op wal

F

toeleiding vuilwater naar de tank

G

carbonfilter in de leiding voor de afvoer van de slechte lucht in de tank

H

vuilwatertank

J

pomp om de vuilwatertank leegtehalen

K

schakelaar voor de pomp

L

schakelar om de overvloeialarm uittedoven

 

 

 

terug naar de bovenkant van deze pagina